grupa osób podczas spotkania

W dniu dzisiejszym odwiedził nas zapowiedziany gość, oferując wszystkim niepowtarzalną możliwość spotkania z „żywym” językiem angielskim. Najważniejszym punktem spotkania były mini warsztaty, w trakcie których George opowiedział o swoim życiu i miejscu w którym mieszka. Następnie zorganizowaliśmy konkurs mający na celu zaangażowanie uczestników w aktywny udział w spotkaniu.

Nasz gość bardzo szybko nawiązał dobry kontakt ze wszystkimi, a zachęceni jego otwartością co niektórzy zadawali wiele pytań dotyczących jego życia w Stanach. Uczestnicy przygotowali także kilka prostych pytań na temat Polski, z którymi George poradził sobie doskonale. Całe spotkanie odbyło  się w atmosferze zabawy, śmiechu i było wspaniałą okazją do podnoszenia umiejętności językowych, poszerzania zainteresowań oraz budowania postawy otwartości wobec innych kultur.