W związku z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.), w Środowiskowym Domu Samopomocy zapewniamy osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanymi dalej „osobami uprawnionymi”, korzystanie z następujących uprawnień:

 1. Z pomocy osoby przybranej w kontaktach z Środowiskowym Domem Samopomocy w Nisku.
  Osobą przybraną może zostać osoba, która ukończyła 16 lat, została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w ŚDS. Prawo do korzystania z pomocy osoby przybranej może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1167). Pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy nie mogą wymagać od osoby przybranej przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) lub sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN). Przetwarzanie informacji i danych w czasie korzystania przez osobę uprawnioną z pomocy osoby przybranej odbywa się w celu zapewnienia jej komunikowania się z pracownikami.
 2. Z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.
  Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza SJM. Świadczenie usług tłumacza jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046). Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić w ŚDS chęć skorzystania ze świadczenia, co najmniej na 1 dzień roboczy przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie może być dokonane w dowolnej formie, w sposób dostępny dla osób uprawnionych. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, ŚDS zawiadamia o tym osobę uprawnioną wraz z uzasadnieniem, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień określonych w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Osoba uprawniona ma również możliwość korzystania z usług własnego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, z którym przyjdzie do placówki. Jednakże, ŚDS nie ponosi wtedy kosztów związanych z usługą świadczoną przez ww. tłumacza. Koszty te ponosi osoba uprawniona, która może ubiegać się (w powiatowym centrum pomocy rodzinie) o dofinansowanie tego rodzaju usług, ze środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Korzystanie przez osobę uprawnioną z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika nie wyklucza możliwości korzystania z innych uprawnień.
 3. Ze środków udostępnianych przez Środowiskowy Dom Samopomocy wspierających komunikowanie się.
  Środki wspierające komunikowanie się to rozwiązania lub usługi umożliwiające kontakt z ŚDS, w szczególności poprzez korzystanie z:
 • poczty tradycyjnej na adres: Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku, ul. Sandomierska 8, 37-400 Nisko
 • elektronicznej skrzynki podawczej: www.epuap.gov.pl
 • poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • tel: 15 823 50 63
 • komunikatora messenger: @Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku

Ponadto z myślą o osobach uprawnionych strona internetowa ŚDS została wzbogacona o dodatkowe rozwiązania:

 • tłumaczenie na język migowy informacji adresowanej do osób uprawnionych,
 • wersję tekstu z wysokim kontrastem.