Nasi specjaliści

Zespół opracowuje indywidualnie dla każdego uczestnika w porozumieniu i za jego zgodą, plan postępowania wspierająco-aktywizującego, dostosowując go do potrzeb i możliwości psychofizycznych w/w który swoim zakresem obejmuje:

  • diagnozę możliwości i potrzeb pod kątem opracowania indywidualnego planu,
  • informacje o sprawności uczestnika i zakresie samoobsługi,
  • indywidualny plan postępowania wspiarająco-aktywizującego,
  • okresową ocenę efektów realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego.

Skład zespołu wspierająco-aktywizującego tworzą:

Rafał Marchut
Dyrektor ŚDS
Agata Hutman-Ruchaj
Starszy terapeuta
Barbara Jendrzejczak
Starszy opiekun
Rafał Węglarz
Starszy terapeuta
Marzena Kapuśniak
Specjalista pracy socjalnej
Natalia Cymerman
Terapeuta zajęciowy
Anna Janik
Starszy terapeuta
 

Dodatkowo w Środowiskowym Domu zatrudnieni są natępujący specjaliści:

Ewa Maziarz
Psycholog
Renata Dybka
Pielęgniarka