Zaświadczenia niezbędne do uczestnictwa w Środowiskowym Domu Samopomocy:

Zaświadczenie od lekarza psychiatry Zaświadczenie od lekarza psychiatry
Ikonka dokumentów Zaświadczenie od lekarza neurologa
Zaświadczenie od lekarza rodzinnego Zaświadczenie od lekarza rodzinnego

Dokumenty i akty prawne regulujące działalność Środowiskowego Domu Samopomocy:

Ikonka dokumentów Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku
Ikonka dokumentów Regulamin Organizacyjny ŚDS
Ikonka dokumentów

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy